3. Miten rakennamme sekä menestyvää Suomea että parempaa maailmaa?

Mistä kilpailukyvyssä on kyse? Siitä, että globaalissa maailmassa kilpailemme jat­ku­vas­ti muiden maiden kanssa. Yritysten on kyettävä rea­goi­maan nope­asti mark­ki­noil­la tapah­tuviin muu­tok­siin. Ketterä valtio, joka toimii en­nus­tet­ta­vasti, rei­lusti ja läpi­näkyvästi edistää kasvua ja mah­dol­listaa uu­dis­tumista. Glo­baa­lissa maailmassa on myös glo­baa­leja haasteita – suu­rim­pana näistä ilmaston­muutos.
Kaikki
Artikkeli
Video
Podcast
PDF
EK:n kanta
EU
Globalisaatio
Ilmastonmuutos
Infrastruktuuri
Innovaatiot
Investoinnit
Kansain­välistyminen
Kauppapolitiikka
Vapaakauppa
Digitalisaatio
Koulutus
Maahanmuutto
Työllisyys
Työvoima
Yrittäjyys
Kannustinloukut
Sosiaaliturva
Eläkkeet
Kaupungistuminen
Verotus
Yhdenvertaisuus
Julkiset hankinnat
Energia
sote
Sääntely
Yritysturvallisuus