3. Miten rakennamme sekä menestyvää Suomea että parempaa maailmaa?

Mistä kilpailukyvyssä on kyse? Siitä, että globaalissa maailmassa kilpailemme jat­ku­vas­ti muiden maiden kanssa. Yritysten on kyettävä rea­goi­maan nope­asti mark­ki­noil­la tapah­tuviin muu­tok­siin. Ketterä valtio, joka toimii en­nus­tet­ta­vasti, rei­lusti ja läpi­näkyvästi edistää kasvua ja mah­dol­listaa uu­dis­tumista. Glo­baa­lissa maailmassa on myös glo­baa­leja haasteita – suu­rim­pana näistä ilmaston­muutos.
Kaikki
Artikkeli
Video
Podcast
PDF
EK:n kanta
Infrastruktuuri
Työllisyys
Työvoima
Koulutus
Digitalisaatio
Globalisaatio
Ilmastonmuutos
Verotus
Yrittäjyys
Innovaatiot
Kannustinloukut
Sosiaaliturva
Yhdenvertaisuus
Kansain­välistyminen
Kauppapolitiikka
Vapaakauppa
Sääntely
EU
Investoinnit
Maahanmuutto
Julkiset hankinnat
Yritysturvallisuus
Eläkkeet
Energia
Kaupungistuminen