2. Miten huolehditaan, että työ kannattaa aina?

Yritysten kasvavat ongelmat löytää työvoimaa vaarantavat talouden kasvun. Yksi syy pahentuviin rekrytointiongelmiin ovat kannustinloukut. Tuloverotuksen, tulosidonnaisten palvelumaksujen ja sosiaaliturvan seurauksena työ ei aina ole yksilön talouden kannalta houkuttelevin vaihtoehto. Syy löytyy rakenteista, jotka luovat vääränlaisia kannustimia.
Kaikki
Artikkeli
Video
Podcast
PDF
EK:n kanta
Globalisaatio
Kansain­välistyminen
Koulutus
Maahanmuutto
Työllisyys
Työvoima
Verotus
Kannustinloukut
Sosiaaliturva
Eläkkeet
Investoinnit
Kaupungistuminen
Yhdenvertaisuus
Yrittäjyys
Innovaatiot
Kauppapolitiikka